Lezecká stěna

10 tras, 22 cest, výška 7 m - boulder i lezení s jištěním

Lezecká stěna je určena pro širokou veřejnost od úplných začátečníků až po zkušené lezce ve všech věkových kategoriích – od malých dětí až po seniory, jak pro jednotlivce, tak pro skupiny, školy nebo firmy.

Zkušeným lezcům rádi stěnu otevřeme po předchozí domluvě.

Po individuální domluvě jsme schopní vám sehnat jističe či instruktora.Provoz

Lezecká stěna je dočasně uzavřenaProvozní informace:

- Zkušení lezci se na stěně můžou pohybovat samostatně, nezkušení pouze za doprovodu instruktora
- Možnost použití vlastního vybavení
- Na vlastní nebezpečí


Ceník

- zkušení lezci

 VstupVybavení
Dospělí50 Kč50 Kč
Studenti/senioři40 Kč30 Kč
Děti do 15 let30 Kč30 Kč
Děti do 6 let20 Kč30 kč
Jistič(pro děti zdarma)20 Kč
Možnost soukromého pronájmu na teambuildingy či oslavy

Ceník

- začínající lezci/začátečníci – kurz 1,5 h

 1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby
Dospělí300 Kč440 Kč600 Kč720 Kč
Děti260 Kč380 Kč510 Kč600 Kč
45 min. kurz pro děti160 Kč220 Kč270 Kč320 Kč
V ceně kurzu instruktor + lezecké vybavení + vstupné na stěnu
Na kurzy je možné uplatnit rodinné pasy


Provozní řád lezecké a boulderové stěny

Lezecká stěna slouží pro výcvik volného lezení, top-rope a s postupovým jištěním.

 1. Vstup na lezeckou stěnu je možný pouze po dohodě a se souhlasem provozovatele.
 2. Každý účastník programu je povinen vždy dodržovat pokyny obsluhy a řídit se Provozním řádem. Dále musí dodržovat pravidla bezpečného pohybu a používat správné jistící sady. Poruší-li účastníci některé pravidlo, vystavují se riziku pádu.
 3. Osoby mladší 18 let mohou provádět lezecký trénink pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let, která má dostatečné praktické zkušenosti s lezením na lezecké stěně nebo ve skalním terénu.
 4. V celém areálu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a drogy, před i během programu.
 5. Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků, které ovlivňují tělesný nebo zdravotní stav lezce.
 6. Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí!
 7. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body. Každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen (netýká se top-rope lezení). Sólový trénink je zakázán!
 8. Za volně odložené věci provozovatel neručí.
 9. V případě zjištění závady na zařízení, nebo porušení provozního řádu, je účastník povinen tuto okolnost okamžitě ohlásit obsluze.
 10. Provozovatel (obsluha) má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků.
 11. K lezení smí být použity jen oficiálně schválené horolezecké pomůcky, odpovídající ČSN, nebo s certifikátem CE nebo UIAA – horolana o průměru 9,8 až 10,7 mm s nepoškozeným opletem, úvazek (mládeži do 15ti let v rámci výcviku se doporučuje kombinovaný nebo celotělový úvazek), karabiny a další jistící pomůcky.
 12. Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoli omezil ostatní účastníky tréninku. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou lezců. ZAKAZUJE SE JIŠTĚNÍ DVOU LEZCŮ NAJEDNOU VE STEJNÉ KARABINĚ POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ!
 13. Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou a více lezců. Záměrné pády jsou zakázány! Jistící je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a povolovat a dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo ke zranění prvolezce, ostatních
 14. Po ukončení programu odevzdají účastníci zapůjčené vybavení obsluze. Zároveň upozorní na případné závady, nebo jiné závažné okolnosti.
 15. V případě nutnosti Evakuace, se účastníci řídí pokyny obsluhy.

Zásady bezpečného lezení

 1. Nezkušení lezci nesmí na stěně lézt bez doprovodu minimálně dvou zkušených lezců, nebo pod dohledem školené obsluhy.
 2. Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový trénink je zakázaný. Lezec je povinen při lezení „cvakat“ všechna postupová jištění.
 3. Do téhož jištění na stěně je zakázáno dávat více jak jedno lano.
 4. Pokud je ve vratné karabině některé cesty lano, je zakázáno do této cesty nastoupit.
 5. Dobírání v jistících bodech je zakázáno, stejně tak nácvik stavění.
 6. Jistící nesmí při jištění sedět ani ležet a je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění lezce a povolovat a dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu.
 7. Pád se snaží vždy zachytit tak, aby nedošlo ke zranění lezce, ostatních návštěvníků, ani k poškození stěny, postupového jištění či horolezeckých pomůcek.
 8. Platí zákaz jištění návštěvníky do 15 let a tam, kde je mezi lezcem a jistícím velký váhový rozdíl a hrozilo by proto, že lehčí jisticí lezce neudrží.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem lezeckém centru. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád a zásady slušného chování.
Děkujeme.Odpovědný provozovatel: Baťův kanál, o.p.s., Přístavní 2, Veselí nad Moravou 69801, IČ: 26275341