Lanovka přes baťův kanál o délce 60 m

Najdete nás ve Veselí nad Moravou u Baťova kanálu (areál skateparku). Svést se na lanové dráze dlouhé 60 metrů můžete v květnu, červnu a září o víkendech či státních svátcích, o prázdninách jsme tu pro vás denně. Jste-li větší skupina nebo nechcete-li dlouho čekat, doporučujeme vaši návštěvu dopředu nahlásit.

Disponujeme celkem 10-ti celotělovými úvazky, proto je vhodné si obléct pohodlné oblečení, které vám zakrývá ramena a stehna (např. triko s rukávem a kraťasy).

V ceně je zapůjčení lezeckého vybavení i proškolení instruktorem. Není možné použít své vlastní vybavení. Vstup dětí do 18 let pouze za doprovodu rodičů, nebo s písemným souhlasem rodičů.

Podmínky pro vpuštění na lana:

 • minimální výška 140 cm
 • minimální věk 12 let
 • pevná obuv (popř. dobré sandále)
 • bez přítomnosti instruktora zákaz vstupu na věž a lanové prvky
 • dobrý zdravotní stav


Provoz

Červenec, srpen - denně9.00 – 21.00 hodin
Květen, červen, září - sobota, neděle, svátky10.00 – 18.00 hodin
Skupiny na objednánídle domluvy

Ceník

 děti 12 – 18 letdospělí
Lanovka (1x tam a zpět)80 Kč100 Kč
Lanovka (3x tam a zpět)160 Kč200 Kč
V ceně je proškolení instruktorem a zapůjčení vybaveníProvozní řád Lanovky

 1. Vstup do LC a na Lanovky je možný pouze po dohodě a se souhlasem provozovatele.
 2. Vstup na překážky je možný pouze po proškolení obsluhou na trenažéru. Účastník programu je povinen vždy dodržovat pokyny obsluhy a řídit se Provozním řádem.
 3. Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především:
  • používat celotělový zachycovací postroj
  • používat jistící sadu - sebejistící set, set pro vzájemné jištění
  • používat přilbu
  • řídit se pokyny obsluhy
  • před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit způsobem, který stanovila obsluha. Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu vážného zranění!
 4. Před začátkem lezení je povinen každý lezec a jistič nechat se zkontrolovat od obsluhy. Bez této kontroly nesmí lezec začít lézt.
 5. Na překážky využívající systém sebejištění lze vstupovat pouze jednotlivě.
 6. Na dřevěných přestupových plošinách v okruhu sebejištění při přejišťování na další překážku mohou být maximálně dva lezci.
 7. Po obléknutí do celotělových úvazků nesmí účastníci bez vědomí obsluhy tento úvazek sundávat. Pokud jsou nuceni úvazek vysvléct (WC...), seznámí tímto faktem obsluhu a před dalším nástupem na překážky si nechají od obsluhy zkontrolovat správné zapnutí úvazku.
 8. Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady: Minimální výška: 140 cm, minimální věk: 12 let. Účastníci mladší 18ti let musí být doprovázeni dospělou odpovědnou osobou.
 9. V celém areálu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a drogy, před i během programu. Programu se nesmějí účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
 10. Za volně odložené věci provozovatel neručí.
 11. V případě zjištění závady na zařízení, nebo porušení provozního řádu, je účastník povinen tuto okolnost okamžitě ohlásit obsluze.
 12. Provozovatel (obsluha) má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků.
 13. Po ukončení programu odevzdají účastníci zapůjčené vybavení obsluze. Zároveň upozorní na případné závady, nebo jiné závažné okolnosti.
 14. V případě nutnosti Evakuace, se účastníci řídí pokyny obsluhy.
Přejeme Vám příjemný zážitek s naší lanovkou. Věříme, že omluvíte případné nedostatky a pomůžete nám při jejich odstraňování. Chcete-li, aby Váš pobyt byl příjemný, bezpečný a bezkonfliktní, dodržujte laskavě tento provozní řád a zásady slušného chování.
Děkujeme.